office@alexexpert.hu +36 30 505 14 28

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen honlap fenntartója (továbbiakban: az Adatkezelő) vállalja, hogy a cég honlapjain
(www.alexexpert-translations.com www.alexexpert.com www.alexexpert-translations.eu www.alexexpert.hu ) és a Vállalat Irányítási rendszerünkben, WEB áruházunkban történt regisztráció vagy hírlevélre való feliratkozás során személyes adatot nyújtó személy (továbbiakban: a Felhasználó) adatait bizalmasan, a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról személyes adatok védelméről szóló fejezeteinek megfelelően kezeli.

Személyes adatnak minősül a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

A Felhasználó kijelenti, hogy a regisztrációhoz, illetőleg a hírlevélre való feliratkozáshoz szükséges személyes adatainak megadásával önkéntesen hozzájárul, hogy az Adatkezelő az adatait kezelje, gyűjtse, rögzítse, tárolja, rendszerezze, felhasználja.

A Felhasználó a hírlevélre való feliratkozással kifejezetten és közvetlenül hozzájárul, hogy az Adatkezelő direkt marketing célú, elektronikus hírlevelet küldjön a Felhasználó részére. Amit a Felhasználó bármikor visszavonhat. A visszavonással megszüntetheti a hírlevélre feliratkozását.

A Felhasználó a megadott adatai függvényében postai úton, telefonon, és e-mailen illetve választásától függően több úton is, kaphat megkeresést az Adatkezelőtől.

Adatkezelő által kezelendő adatok köre:

A regisztrációkhoz, illetőleg a hírlevélre való feliratkozáshoz kötelezően, ill. választhatóan megadott adatok, különösen a Felhasználó neve és e-mail címe, a felhasználó jelentkezési céljától függően további adatok, pl.: szakmai végzettsége, szakmai CV, számlaszám, telephely, stb).

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait a Felhasználó jogosultságának azonosítása, a jogosultsági jogainak kezelése és a jogosulatlan felhasználók kiszűrése, a Felhasználó tájékoztatása, illetőleg a kért hírlevelek elküldése céljából gyűjti és kezeli. A Felhasználó által megadott adatok ezen felül segítik az Adatkezelőt, hogy a honlap szerkezetét, külalakját felhasználóbarát módon alakítsa ki. Az Adatkezelő vállalja, hogy csak olyan személyes adatot kezel, amely a fenti cél megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a szükséges mértékben és ideig tárolja.

Hozzájáruló nyilatkozat visszavonása:

Az adatkezelést a Felhasználó hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásával megszüntetheti. A Felhasználó hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja (leiratkozás), a kapott hírlevélben megjelölt linkre kattintással / Az Adatkezelő: info@www.alexexpert.hu.soid.hu e-mail címére küldött e-maillel, és/vagy az Adatkezelő 2089 Telki, Tulipán u. 12. címére küldött postai küldeménnyel úgy, hogy a Felhasználót az Adatkezelő egyértelműen azonosítani tudja. Az Adatkezelő a Felhasználó visszavonó nyilatkozatát követően automatikusan törli a Felhasználó igényelt jogosultságát, illetve minden megadott személyes vagy céges adatát, és a Felhasználó részére a továbbiakban nem küld megkeresést.

ADATVÉDELEM:

Az Adatkezelő gondoskodik a Felhasználó személyes adatainak biztonságáról, védi a Felhasználó személyes adatait, különösen: a jogosulatlan hozzáféréstől, a megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokat Felhasználó kifejezett hozzájárulása nélkül nem adja tovább harmadik személynek.

ADATBIZTONSÁG:

A személyes adatok tárolása és feldolgozása az Adatkezelő székhelyén,, illetve a telephelyén történhet. Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megtesz minden olyan adminisztratív, számítástechnikai és fizikai biztonsági, technikai és szervezési intézkedést annak érdekében, hogy a személyes adatokat megóvja a jogosulatlan hozzáféréstől, illetve az elveszéstől, és kialakítja az eljárási szabályokat, amelyek az adatok védelmének érvényre juttatásához szükségesek.

FELHASZNÁLÓ JOGAI:

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást kérhet. A kérelmet az info@www.alexexpert.hu.soid.hu e-mail címre, vagy a 2089 Telki, Tulipán u. 12. postai címre, dr. Hajós Sándor Ügyvezető részére kell elküldeni. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül írásban megadja a kért tájékoztatást.

Felhasználó kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését az info@www.alexexpert.hu.soid.hu e-mail címen, vagy a fenti postacímen. A Felhasználó helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről (2011. évi CXII. törvény 18. §. (2) bekezdésének rendelkezése alapján). Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

A Felhasználó kijelenti, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot elolvasta, feltételeit elfogadja, illetőleg az általa nyújtott adatok mindenben megfelelnek a valóságnak.

Cookie szabályzat

A Cookie-k használatára azért van szükség, hogy a látogatók által az oldalunkon használt szolgáltatásokon javíthassunk. Néhány ilyen, általunk használt Cookie az egyes szolgáltatások működéséhez nélkülözhetetlen, vannak, amelyek információt, statisztikát gyűjtenek a weboldal használatáról, így kényelmesebbé tehetjük a böngészést. Vannak Cookie-k, amelyek átmenetileg működnek, és a böngésző bezárása után eltűnnek, de tartósak is megtalálhatók köztük, amelyek a számítógépeden tárolódnak. Vannak helyi Cookie-k, melyek egy-egy kampány részei és a kampány ideje alatt találhatóak meg az oldalon. Vannak Cookie-k, amelyek az oldal működéséhez elengedhetetlenek, és vannak, amelyek teljesítményt illetve felhasználói élményt növelnek.

A Cookie-k célja, hogy javítsák a szolgáltatások minőségét, a következő módokon:

Néhány különleges szolgáltatás, például a fizetés működésének engedélyezésével, ami nem működhetne ezek nélkül a Cookie-k nélkül. Olyan szolgáltatások engedélyezésével, melyek felismerik a böngészésre használt eszközt, így a látogatónak nem szükséges többször is megadnia ugyanazokat az információkat egy feladat során. Felismerik, ha a látogató már megadott egy felhasználónevet és jelszót, s amikor bejelentkezett az oldalra, azt nem kell megismételnie a további böngészés során. Mérik, hogy hány ember használja a szolgáltatásokat, azért, hogy egyszerűbb lehessen a használatuk és biztosítani lehessen a gyors használatukhoz szükséges kapacitást.

Adatokat elemeznek, hogy segítsenek számunkra megérteni, az emberek hogyan használják az online szolgáltatásokat, hogy fejleszthessük azokat. Ha látogatása során Ön mellőzi a Cookie-k használatát, tudnia kell, hogy a legtöbb funkció és oldal nem fog az elvártaknak megfelelően működni.

Ha a számítógépén már megtalálható Cookie-k közül szeretne törölni, kattintson a böngészőben található “Súgó” menüpontra és kövesse a böngésző szolgáltatójának utasításait! Még többet megtudhat a Cookie-król, azok törléséről és irányításáról a www.aboutcookies.org  weboldalon!

a kedvezményezett neve, A Lex Expert Műszaki és Fordító Iroda Kft.
projekt címe, Prototípus-fejlesztés az A Lex Expert Műszaki és Fordító Iroda Kft.-nél
szerződött támogatás összege, 49 904 643
támogatás mértéke (%-ban), 61,19 %
projekt tartalmának bemutatása, Valós idejű tolmácsolást támogató rendszer, az infokommunikáció mai eredményeinek a felhasználásával.
a projekt befejezési dátuma 2020. 09. 30.
projekt azonosító száma. GINOP-2.1.7-15-2016-00369